200 triệu đồng để đăng ký thành lập công ty chứng khoán

200 triệu đồng để đăng ký thành lập công ty chứng khoán

Việc cấp phép thành lập công ty chứng khoán hay xác nhận thành lập quỹ thành viên có thể tốn phí tới 10-20 triệu đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 67/2014 /TT-BTC với danh mục bao gồm một số loại phí mới áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán. Chẳng hạn, việc xác nhận thành lập quỹ thành viên sẽ tốn 20 triệu đồng còn lệ phí cấp quyết định chấp thuận thành lập công ty chứng khoán hay quản lý quỹ mất 10 triệu đồng.
Một số loại phí mới khác sắp áp dụng đa phần dao động 1-2 triệu đồng mỗi lần cấp. Danh sách bao gồm những loại như gia hạn, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ, chứng khoán (bao gồm thành lập sau khi chia tách, hợp nhất…). Việc xác nhận tăng, giảm vốn của quỹ thành viên cũng được tính phí một triệu đồng cho mỗi lần thông báo.

Các quy định mới này được áp dụng từ ngày 10/7 sắp tới và thay thế Thông tư 134/2009/TT-BTC từng được ban hành vào năm 2009. Một số loại phí khác vẫn giữ nguyên khung giá cũ nhưng được bổ sung cụ thể hơn. Trong đó, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản hay quỹ đạt chúng là 30 triệu đồng.
Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán tốn kém nhất danh mục với 200 triệu đồng, bao gồm môi giới (20 triệu đồng), tự doanh (60 triệu đồng), bảo lãnh phát hành (100 triệu đồng) và tư vấn đầu tư (20 triệu đồng). Những khoản thu này nộp cho Ủy ban Chứng khoán và thuộc ngân sách Nhà nước.
Tường Vi

Thành lập doanh nghiệp,thành lập công ty, dịch vụ kế toán