Thủ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mọi doanh nghiệp hay các công ty tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cần tiến hành thủ tục tuyển dụng và xin giấy phép lao động cho người lao động theo đúng quy định. 
Luật Hùng Phát cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép lao động, dịch vụ   thành lập công ty cho các khách hàng là doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động với nội dung như sau:
I . Tiếp nhận thông tin xin giấy phép lao động từ khách hàng :
 • Khách hàng gọi điện thoại tới văn phòng công ty .
 • Khách hàng gửi mail trước cho công ty để được tư vấn.
 • Khách hàng tới trực tiếp văn phòng gặp các luật sư của tư vấn 
II . Tư vấn của Luật Hùng Phát :
 • Tư vấn thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động, hồ sơ  thành lập doanh nghiệp trọn gói...
 • Tư vấn giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị để lập hồ sơ xin cấp phép
 • Tư vấn thủ tục thông báo tuyển dụng lao động là người nước ngoài.
 • Tư vấn điều kiện được cấp Giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài. 
III . Luật Hùng Phát đại diện xin giấy phép lao động thay khách hàng :
 • Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định. 
 • Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động tới Cơ quan có thẩm quyền. 
 • Đại diện nhận Giấy phép lao động tại Cơ quan có thẩm quyền thay Khách hàng.
 • Hướng dẫn Khách hàng hoàn thiện hồ sơ.  
 • Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ nhằm tối ưu hóa chi phí kế toán cho doanh nghiệp: http://luathungphat.vn/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi/

Đăng nhận xét

Thành lập doanh nghiệp,thành lập công ty, dịch vụ kế toán